Loading file

Upload Кликнете тук за да качите модел

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]

Warning: Unsupported DXF entity  [Hide]

Warning: could not arrange models [Hide]	

Данни за модела:

Обем: см3
Обем на поддържащ материал: см3
Обем на кутията: см3
Повърхност: см2
Тегло: г
Размери:
x x см
Брой полигони:
Number of Shapes:
Total Path: см

3D принтиране по поръчка

Ориентировъчна цена:

Loading price
Добавете в "Желани"
Добавете в "Желани"
Filamentry FiBot
Материал
Материал
Запълване
Запълване
Стойност
Категория: Код: Няма